Alkalmazásfejlesztés, üzemeltetés, bevezetés

GIRO Zrt. és BISZ Zrt. Szolgáltatásainak biztosítása

 

GIRO-Flex szolgáltatás

GIRO-Flex megoldásunk bevezetésével kedvező feltételek mellett független és közvetlen módon tudjuk elérhetővé tenni a GIRinfO, a KHR, és a CR szolgáltatásokat a Takarékszövetkezetek részére. A rendszer az iSAFE Zrt. által megvalósított adatparki szerverközpontban működő GIROHáló végpontra épül. Ez a komponens tartja a kapcsolatot a Takarékszövetkezettel, valamint a GIRO Zrt.-vel, illetve a BISZ Zrt.-vel.

GIRinfO (Adatfeldolgozási Szolgáltatás)

A GIRinfO Adatfeldolgozási Szolgáltatás célzottan a pénzügyi intézmények számára került kifejlesztésre, egyablakos kiszolgálást nyújtva különböző adatbázis-kezelők által működtetett adatbázisok biztonságos elérésére. A szolgáltatás segíti

  • a hitelezési kockázatok és az ebből eredő veszteségek csökkentését,
  • a hitelezési döntések gyors támogatását,
  • az ügyfelek (természetes és jogi személyek) megbízható beazonosítását,
  • természetes személyek lakcímének és legfontosabb okmányainak ellenőrzését,
  • a lehető legfrissebb, széleskörű céginformációk elérését,
  • a pénzmosás elleni küzdelmet.

A GIRinfO Adatfeldolgozási Szolgáltatás által elérhető a jármű- és okmánynyilvántartás, személyi adat- és lakcímnyilvántartás, arckép- és aláírás lekérdezése okmány-nyilvántartásból, egyéni vállalkozói nyilvántartás, ingójelzálog–nyilvántartás, OPTEN céginformáció-nyilvántartás, IRM Céginformációs Szolgálat (cégbíróságok nyilvántartása).

 

KHR (Központi Hitelinformációs Rendszer)

A Központi Hitelinformációs Rendszer célja, hogy a KHR szempontjából releváns valamennyi adatot napra készen, minden érintett Referenciaadat-szolgáltató számára egységesen hozzáférhetővé tegye. A KHR adatbázisa tartalmazza mindazokat az adatokat, amelyek központi nyilvántartását a törvények előírják, illetve engedélyezik és a rendszer felhasználói Ügyfeleikről megadnak. A törvényben megfogalmazott csatlakozási kötelezettség, továbbá a KHR felhasználására vonatkozó Hitelinformáció Szolgáltatási Szerződés garantálja, hogy az adatbázis mindig teljes, pontos és napra kész adatokat tartalmazzon. A KHR rendszerbe adatokat csak a BISZ Zrt.-vel Hitelinformációs Szolgáltatási Szerződést kötött Referenciaadat-szolgáltató vihet fel.

 

CR (Önkéntes Pozitív-Listás Lakossági Hitelinformációs Rendszer)

A CR önkéntességen alapuló teljes listás lakossági hitelinformációs rendszer. Az önkéntesség kettős: egyrészt a pénzügyi intézmény önkéntes csatlakozását jelenti, másrészt pedig a pénzügyi intézmények Ügyfeleinek írásos felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy személyes és hiteladataik kezelésre átadhatóak a szolgáltatást megvalósító BISZ Zrt. számára. A teljes listás funkcionalitás a tiszta, törvénnyel szabályozott negatív lista (KHR), és az önkéntességen alapuló tiszta pozitív lista (CR) együtteséből valósul meg. Az információ megosztása szempontjából a CR kiegészíti a KHR szolgáltatásait.