Privát felhő alapú IT megoldások

Kiszervezett rendszergazdai és rendszerüzemeltetési feladatok

 

A központi infrastruktúrán virtualizációs környezetbe telepített operációs rendszerek és az ügyfél által telepítésre átadott eszközök teljes körű menedzsmentjét, üzemeltetését, alkalmazások telepítését, frissítését, monitorozását, hibakezelését, karbantartását, performancia mutatók megfelelő szinten tartását valamint az operációs rendszerekhez kapcsolódó licencek kezelését biztosítjuk partnereink számára.

Felelősséget vállalunk az általunk biztosított alkalmazások telepítési, illetve felhasználási licenc mennyiségi és minőségi meglétéért, ennek ellenőrzéséért, valamint a felhasználás adott alkalmazás licencpolitikájának megfelelőségéért.

Az üzemeltetett alkalmazások tekintetében ellátjuk a felhasználói jogosultságok dokumentálását, valamint a változások menedzselését. Biztosítjuk a szerverkörnyezetben már telepített, az ügyfél kompetenciájába tartozó eszközök, alkalmazások ügyfél általi változás-, és hibamenedzsmentjének részét képező telepítés végrehajtását. Ezeknek az eszközöknek, alkalmazásoknak frissítéseit az ügyfél kezdeményezi.

A szolgáltatás keretében végezzük az operációs rendszer:

  • menedzsmentjét, mely magában foglalja az operációs rendszer hibakezelését, üzemzavarok meghatározott időn belüli elhárítását, rendszeres tesztelését, rendszeres preventív karbantartást, szerverkörnyezet használatra átadását,
  • üzemeltetését, mely a felhasználók, üzemeltetési/biztonsági beállítások elvégzését, eszközök, alkalmazások telepítését jelenti,
  • változásmenedzsmentjét, mely magában foglalja a közzétett frissítések figyelését, tesztelését, bevezetés előtti, az Ügyfél komplex rendszerére vonatkozó hatáselemzését, a bevezetés feltételeinek      vizsgálatát, a komplex rendszerhez kapcsolódó szállítókkal, szoftverfejlesztőkkel való egyeztetést, az érintett alkalmazás szállítók általi hozzájárulás alapján az új verzió telepítését,
  • megfelelő működés biztosítását, a kapacitás leterheltség monitorozását, a kritikus események automatizált riasztás alapú kezelését,
  • licencek kezelését, amely a központi infrastruktúrára telepített szerver operációs rendszer és azokhoz való kapcsolódási licenceket érinti. Az üzemeltetés során figyeljük a telepített operációs rendszerek és kapcsolódási licenceik mennyiségi és minőségi meglétét az adott operációs rendszer licencpolitikájának megfelelőn.

Az Ügyfél részéről felmerülő biztonsági beállítási igények szakértői véleményezését, megvalósításának tervezését, megrendelés esetén a beállításokat elvégezzük.

A biztosított központi infrastruktúrán telepített szerverek üzemeltetését naplózzuk, monitorozzuk, a rendszer működését, üzembiztonságát meghatározó komponensek nem megfelelő működését előrejelző, vagy kimutató eseményeket figyeljük, az üzemzavart megelőző eseményeket (vonalszakadás, diszktelítettség, processz leállás, stb.) nyomon követjük, és ezekhez riasztásokat társítunk. A szerveroldali események figyelését saját hatáskörben, kompetenciában tervezzük és valósítjuk meg a napi üzemeltetési gyakorlat alapján.

Vírusvédelemmel kapcsolatban

A szolgáltatás keretein belül biztosított, üzemeltetett szerverekre telepített vírusvédelmi szoftvereket és licenceket biztosítunk. Szolgáltató felelősségi körébe tartozik, hogy az üzemeltetés során figyelje a telepített vírusvédelmi szoftver licence mennyiségi és minőségi meglétét az adott szoftver licencpolitikájának megfelelően.

A központi infrastruktúrán futó vírusvédelmi szoftverek vonatkozásban a vírusvédelmi rendszer:

  • menedzsmentje, mely magában foglalja a szoftverek és adatbázisaik automatikus frissítését, a      frissítési hibák hibakezelését, a vírusvédelem konfigurálását;
  • változásmenedzsmentje, mely magában foglalja a közzétett program frissítések figyelését, tesztelését, bevezetés előtti komplex rendszerre vonatkozó hatáselemzését, a bevezetés feltételeinek vizsgálatát, az új verzió telepítését;
  • megfelelő működés monitorozása, vírustalálatok, blokkolások, mint kritikus események automatizált riasztás alapú kezelése.