iSAFE Informatikai Zrt.

Levelezési cím: 1464 Budapest Pf.:1543 | Telefon: (1) 453 3900 | Ügyfélszolgálat: (1) 225 8585 | Email: mail@isafe.hu

Privát felhő alapú IT megoldások

Kiszervezett rendszergazdai és rendszerüzemeltetési feladatok

 

A központi infrastruktúrán virtualizációs környezetbe telepített operációs rendszerek és az ügyfél által telepítésre átadott eszközök teljes körű menedzsmentjét, üzemeltetését, alkalmazások telepítését, frissítését, monitorozását, hibakezelését, karbantartását, performancia mutatók megfelelő szinten tartását valamint az operációs rendszerekhez kapcsolódó licencek kezelését biztosítjuk partnereink számára.

Felelősséget vállalunk az általunk biztosított alkalmazások telepítési, illetve felhasználási licenc mennyiségi és minőségi meglétéért, ennek ellenőrzéséért, valamint a felhasználás adott alkalmazás licencpolitikájának megfelelőségéért.

Az üzemeltetett alkalmazások tekintetében ellátjuk a felhasználói jogosultságok dokumentálását, valamint a változások menedzselését. Biztosítjuk a szerverkörnyezetben már telepített, az ügyfél kompetenciájába tartozó eszközök, alkalmazások ügyfél általi változás-, és hibamenedzsmentjének részét képező telepítés végrehajtását. Ezeknek az eszközöknek, alkalmazásoknak frissítéseit az ügyfél kezdeményezi.

A szolgáltatás keretében végezzük az operációs rendszer:

Az Ügyfél részéről felmerülő biztonsági beállítási igények szakértői véleményezését, megvalósításának tervezését, megrendelés esetén a beállításokat elvégezzük.

A biztosított központi infrastruktúrán telepített szerverek üzemeltetését naplózzuk, monitorozzuk, a rendszer működését, üzembiztonságát meghatározó komponensek nem megfelelő működését előrejelző, vagy kimutató eseményeket figyeljük, az üzemzavart megelőző eseményeket (vonalszakadás, diszktelítettség, processz leállás, stb.) nyomon követjük, és ezekhez riasztásokat társítunk. A szerveroldali események figyelését saját hatáskörben, kompetenciában tervezzük és valósítjuk meg a napi üzemeltetési gyakorlat alapján.

Vírusvédelemmel kapcsolatban

A szolgáltatás keretein belül biztosított, üzemeltetett szerverekre telepített vírusvédelmi szoftvereket és licenceket biztosítunk. Szolgáltató felelősségi körébe tartozik, hogy az üzemeltetés során figyelje a telepített vírusvédelmi szoftver licence mennyiségi és minőségi meglétét az adott szoftver licencpolitikájának megfelelően.

A központi infrastruktúrán futó vírusvédelmi szoftverek vonatkozásban a vírusvédelmi rendszer: